title

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử trong năm 2023
Thứ tư, 17/05/2023, 14:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Năm 2023, Sở Y tế TP.HCM và các cơ sở y tế trực thuộc hoàn thành 7 vấn đề lớn liên quan đến chuyển đổi số và y tế thông minh.

Ngày 17.5, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có kế hoạch triển khai chương trình "Chuyển đổi số của ngành y tế TP.HCM" và đề án "Y tế thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030". Mục tiêu, triển khai có hiệu quả hoạt động chuyển đổi số hướng đến xây dựng dữ liệu lớn của ngành y tế, giúp dự báo và xây dựng chiến lược y tế góp phần nâng cao chất lượng quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các cơ sở y tế trực thuộc phải hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử trong năm 2023

DUY TÍNH

Theo đó, ngành y tế TP.HCM triển khai cụ thể 7 vấn đề lớn.

Thứ nhất, xây dựng khuyến cáo đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh Sở Y tế thực hiện và đã hoàn thành vào quý 1/2023.

Thứ hai, tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử của mỗi người dân TP, đảm bảo kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu lớn của TP.HCM và tuân thủ khung kiến trúc chính quyền điện tử TP do Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (HCDC), Chi cục DS-KHHGĐ và các cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức thực hiện. Hoàn thành vào quý 4/2023.

Thứ ba, quản lý dịch bệnh mới nổi bằng các nền tảng số, đảm bảo kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu lớn của TP và tuân thủ khung kiến trúc chính quyền điện tử TP do Sở Y tế, HCDC, các cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức thực hiện. Hoàn thành vào quý 4/2023.

Thứ tư, bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành y tế TP.HCM, ưu tiên các dữ liệu về hồ sơ sức khỏe điện tử, dữ liệu khám chữa bệnh, dữ liệu phòng chống dịch bệnh do Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức thực hiện. Hoàn thành vào quý 4/2023.

Thứ năm, xây dựng hệ thống hỗ trợ điều phối cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM nhằm hỗ trợ công tác tiếp nhận và điều phối cuộc gọi cấp do Trung tâm Cấp cứu 115 và các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện. Hoàn thành trong năm 2023 - 2024.

Thứ sáu, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 do Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện. Hoàn thành trong năm 2023.

Thứ bảy, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và các ứng dụng công nghệ thông tin tăng thêm các tiện ích cho người bệnh tại các bệnh viện do các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện. Hoàn thành vào quý 3 - 4/2023.

Ngày 17.5, Sở Y tế TP.HCM đã triển khai chuyển đổi số quy trình đăng ký hành nghề của các cơ sở khám chữa bệnh với 4 thủ tục. Sở Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở khám chữa bệnh khi có thay đổi thông tin liên quan đến giấy phép hoạt động khám chữa bệnh hoặc thay đổi liên quan đến nhân sự hành nghề thì cập nhật ngay các thông tin thay đổi bằng hình thức trực tuyến mà không cần gửi hồ sơ giấy về Sở Y tế xem xét như trước đây.

Theo Sở Y tế, hoạt động này không chỉ tạo sự thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề theo đúng quy định mà còn giúp công khai, minh bạch cho người dân, cơ quan bảo hiểm xã hội biết, cùng giám sát và kịp thời phản ánh những cơ sở vi phạm việc quản lý hành nghề. Ngoài ra, với dữ liệu số đăng ký hành nghề sẽ giúp cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát và xác định quá trình hành nghề hợp pháp của người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh trong việc quyết toán bảo hiểm y tế.

Số lượng lượt xem: 12440