Số: 48/QĐ-BTTTT
Thứ năm, 25/01/2024, 12:44 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 48/QĐ-BTTTT
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền Thông
Ngày ban hành 18/01/2024
Ngày hiệu lực 18/01/2024
Trích yếu Quyết định 48/QĐ-BTTTT năm 2024 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 32