Số:48/2022/NĐ-CP
Thứ tư, 27/07/2022, 13:58 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:48/2022/NĐ-CP
Người ký Phạm Bình Minh
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 26/07/202226
Ngày hiệu lực 26/07/2022
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 83