Số: 4765/QĐ-UBND
Thứ tư, 18/10/2023, 14:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 4765/QĐ-UBND
Người ký Dương Anh Đức
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm
ubndtp476518102023quyet-dinh-ban-hanh-danh-muc-co-so-du-lieu-dung-chung-cua-tph_211202315498.pdf
Số lượng lượt xem: 58