Số:312/TB-VPCP
Thứ sáu, 30/09/2022, 16:23 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:312/TB-VPCP
Người ký Mai Thị Thu Vân
Loại văn bản Thông báo
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 30/09/2022
Ngày hiệu lực 30/09/2022
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Phiên họp lần thứ tám của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
Tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 55