Số: 30/2024/TT-BGDĐT
Thứ năm, 25/01/2024, 10:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 30/2024/TT-BGDĐT
Người ký Hoàng Minh Sơn
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 29/03/2023
Ngày hiệu lực 13/02/2024
Trích yếu Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2024.
Tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 34