Số:2856/QĐ-UBND
Thứ năm, 13/07/2023, 14:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:2856/QĐ-UBND
Người ký Phan Văn Mãi
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố
Ngày ban hành 11/07/2023
Ngày hiệu lực 11/07/2023
Trích yếu Quyết định số 2856/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND TP triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 63