Số:2649/KH-UBND
Thứ bảy, 17/06/2023, 14:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:2649/KH-UBND
Người ký Dương Anh Đức
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố
Ngày ban hành 16/06/2023
Ngày hiệu lực 16/06/2023
Trích yếu Kế hoạch triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 142