Số:26/QĐ-BTTTT
Thứ năm, 26/01/2023, 09:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:26/QĐ-BTTTT
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng_ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền Thông
Ngày ban hành 16/01/2023
Ngày hiệu lực 16/01/2023
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
Tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 87