Số: 2542/QĐ-BKHCN
Thứ năm, 30/11/2023, 14:04 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 2542/QĐ-BKHCN
Người ký Bùi Thế Duy
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 09/11/2023
Ngày hiệu lực 09/11/2023
Trích yếu Quyết định 2542/QĐ-BKHCN sửa đổi Quyết định 227/QĐ-BKHCN về Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023
Tài liệu đính kèm
Quyetdinh2542_QĐ_BKHCN_9_11_2023.pdf
Số lượng lượt xem: 57