Số: 1690/QĐ-TTg
Thứ ba, 30/01/2024, 12:29 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 1690/QĐ-TTg
Người ký Trần Lưu Quang
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 26/12/2023
Ngày hiệu lực 26/12/2023
Trích yếu Quyết định 1690/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tài liệu đính kèm
1690ttg.signed.pdf
Số lượng lượt xem: 41