Số: 142/QĐ-TTg
Thứ ba, 27/02/2024, 13:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 142/QĐ-TTg
Người ký Trần Lưu Quang
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 02/02/2024
Trích yếu Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
Tài liệu đính kèm
142-ttg.signed.pdf
Số lượng lượt xem: 68