Số:11/2023/TT-BKHCN
Chủ nhật, 16/07/2023, 15:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:11/2023/TT-BKHCN
Người ký Lê Xuân Định
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 26/06/2023
Ngày hiệu lực 10/08/2023
Trích yếu Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Tài liệu đính kèm
Thongtu11_2023_TT-BKHCN.pdf
Số lượng lượt xem: 68