Số: 06/TB-VPCP
Thứ năm, 25/01/2024, 12:58 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 06/TB-VPCP
Người ký Trần Văn Sơn
Loại văn bản Thông báo
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành 10/01/2024
Ngày hiệu lực 10/01/2024
Trích yếu Thông báo số 06/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 46