Số:06/2023/TT-BNV
Thứ bảy, 06/05/2023, 14:33 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:06/2023/TT-BNV
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Ngày ban hành 04/05/2023
Ngày hiệu lực 05/05/2023
Trích yếu Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.
Tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 97