Số:05/CT-TTg
Thứ sáu, 24/02/2023, 14:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:05/CT-TTg
Người ký Phạm Minh Chính
Loại văn bản Chỉ thị
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023
Trích yếu Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo
Tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 135