Số: 04/2023/QĐ-UBND
Thứ năm, 19/01/2023, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 04/2023/QĐ-UBND
Người ký Phan Văn Mãi
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố
Ngày ban hành 17/01/2023
Ngày hiệu lực 17/01/2023
Trích yếu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm
042023qd_signed.pdf
Số lượng lượt xem: 135