Số: 01/VBHN-NHNN
Thứ sáu, 26/01/2024, 11:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 01/VBHN-NHNN
Người ký Đoàn Thái Sơn
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành 10/01/2024
Ngày hiệu lực 01/07/2024
Trích yếu Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 9