Số:942/QĐ-TTg
Thứ năm, 17/06/2021, 04:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:942/QĐ-TTg
Người ký Vũ Đức Đam
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 15/06/2021
Ngày hiệu lực 15/06/2021
Trích yếu Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Tài liệu đính kèm
quyet-dinh-942-qd-ttg-chien-luoc-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-2021-2025.pdf
Số lượng lượt xem: 360