P.Kotler Tiếp thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số
Thứ tư, 12/05/2021, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: P.Kotler Tiếp thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số
Mô tả: P.Kotler Tiếp thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số là quyển sách sẽ giúp bạn lèo lái thế giới không ngừng kết nối và khách hàng không ngừng thay đổi để có được nhiều khách hàng hơn, xây dựng thương hiệu hiệu quả hơn, và cuối cùng kinh doanh thành công hơn.
Tác giả: Philip Kotler - Hermawan Kartajaya - Iwan Setianwan
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Nội dung: Quyển sách cho bạn kiến thức sâu rộng để bạn thành công trong thế giới tiếp thị ngày nay: Khám phá những nguyên tắc mới trong tiếp thị; Nổi bật và tạo ra những khoảnh khắc WOW; Xây dựng nền tảng khách hàng trung thành và có tiếng nói; và Biết ai sẽ là người định hình tương lai của các chọn lựa của khách hàng…
Số lượng lượt xem: 769