Nền kinh tế di động của Trung Quốc: Những cơ hội từ sự bùng nổ tiêu dùng thông tin lớn nhất và nhanh nhất
Thứ hai, 31/10/2022, 10:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: Nền kinh tế di động của Trung Quốc: Những cơ hội từ sự bùng nổ tiêu dùng thông tin lớn nhất và nhanh nhất
Mô tả: Xã hội Trung Quốc đang trải qua sự biến đổi nhanh chóng, dựa trên công nghiệp hóa và kỹ thuật số. Người dùng Internet ở Trung Quốc đã chính thức bước vào thời kỳ của Internet di động.
Tác giả: Winston Ma
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Nội dung: Cuốn sách phác thảo bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế di động của Trung Quốc, đặt trong sự phát triển chung của toàn thế giới hiện nay. Chương mở đầu là những phân tích sâu sắc để khẳng định, Trung Quốc có thể được coi là nền kinh tế di động lớn nhất thế giới. Trong các chương sau, tác giả phân tích cụ thể từng vấn đề: Khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và đối thủ cạnh tranh: Các bên liên quan toàn cầu; Xiaomi: doanh nghiệp khởi nghiệp có giá trị lớn nhất Trung Quốc; Kỷ nguyên của bán lẻ trực tuyến đa kênh; Thương mại điện tử trên nền tảng di động và từ trực tuyến đa kênh; Thương mại điện tử trên nền tảng di động và từ trực tuyến đến ngoại tuyến (O2O); Giải trí di động; Điện ảnh thời “Internet+”; Tài chính Internet; Vươn ra nước ngoài: Một con đường gập ghềnh; Ra mắt tại Trung Quốc. Lượng thông tin mà cuốn sách mang đến như là cuộc khảo sát nổi bật về bối cảnh kinh tế rất quan trọng và thay đổi nhanh chóng; vừa là một tài liệu “hướng dẫn thực địa” thú vị sẽ làm phong phú thêm sự hiểu biết của độc giả về những gì đang thực sự xảy ra trong cuộc sống. Cuốn sách giúp cho các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà quản lý, giới doanh nhân, những người khởi nghiệp và bạn đọc muốn tìm hiểu về sự phát triển của nền kinh tế di động Trung Quốc - một trong những xu hướng quan trọng nhất định hình cho tương lai của thương mại, công nghệ, xã hội của quốc gia này nói riêng và của thế giới nói chung.
Số lượng lượt xem: 204