Lĩnh hội những "Vũ khí tối thượng" từ Daniel H. Pink - To Sell is human
Thứ ba, 11/05/2021, 06:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: Lĩnh hội những "Vũ khí tối thượng" từ Daniel H. Pink - To Sell is human
Mô tả:
Tác giả: Daniel H. Pink
Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp
Nội dung:
Số lượng lượt xem: 172