Kết quả triển khai, thực hiện công tác chuyển đổi số và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại năm 2022 và phương hướng năm 2023
Thứ sáu, 14/04/2023, 14:17 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số lượng lượt xem: 14762