IT TODAY - Kênh tương tác giữa chính quyền với người dân: Hệ thống liên thông kết nối tổng đài khẩn cấp 113, 114, 115 và phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
Thứ năm, 02/08/2018, 16:39 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số lượng lượt xem: 141