Chương trình Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia Tuần lễ chuyển đổi số năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”.
Thứ hai, 16/10/2023, 15:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Tiêu đề tài liệu:
Chương trình Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia Tuần lễ chuyển đổi số năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”.
Mô tả: Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia Tuần lễ chuyển đổi số năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”.
Tải về: Tải về
Số lượng lượt xem: 181