title

Hội thảo thúc đẩy kinh tế số TP. HCM
Thứ năm, 07/09/2023, 15:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 07/9/2023, Hội thảo về thúc đẩy kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững đã diễn ra tại Trung tâm Báo chí TP. HCM, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ thực sự quan tâm và có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế số.

Đây là sự kiện được phối hợp tổ chức bởi Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cùng với Vụ Kinh tế số và Xã hội số (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Báo Người Lao Động, nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra trong Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 2649 /KH-UBND ngày 16/6/2023 của UBND TP. HCM về triển khai thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tưởng Chính phủ.

 

Hội thảo tập trung vào một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế số, bao gồm công nghệ thông tin, viễn thông, chuyển đổi số trong sản xuất, thương mại điện tử, quản lý dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Blockchain, IoT, và các công nghệ, dịch vụ mới khác có tiềm năng ảnh hưởng tích cực đến phát triển kinh tế số.

Đây là dịp để các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước có cơ hội giao lưu kinh nghiệm, trao đối về những thách thức và cơ hội phát triển kinh tế số tại TP. HCM, tìm ra những giải pháp đổi mới, sáng tạo và thúc đẩy sự hợp tác đa phương để cùng nhau đóng góp và thúc đẩy phát triển kinh tế số của TP. HCM, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, như: cơ chế hỗ trợ, chính sách khuyến khích, cơ sở hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số; khuyến khích tư duy đổi mới trong việc ứng dụng công nghệ số, khai thác tiềm năng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và định hướng phát triển kinh tế số bền vững, thích ứng với các biến đổi trong tương lai...

 

Hội thảo tập trung vào các chủ đề: 1. Định hướng, chính sách quản lý, mục tiêu, thúc đẩy phát triển kinh tế số; 2. Báo cáo kết quả nghiên cứu, đo lường tỷ trọng giá trị gia tăng kinh tế số trên GDP của TP. HCM; 3. Định hướng phát triển kinh tế số TP. HCM; 4. Các hiến kế, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số TP. HCM bền vững; 5. Các chiến lược để thiết lập một khung quản trị dữ liệu mạnh mẽ...

 

Với nội dung đó, Hội thảo mong muốn cộng đồng doanh nghiệp khối công nghệ thông tin nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp khác nói chung luôn đồng hành và đóng góp mạnh mẽ cho kinh tế số tại TP. HCM phát triển bền vững, đẩy nhanh quá trình xây dựng TP. HCM trở thành Trung tâm kinh tế số của khu vực và đất nước.

Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 2413