title

Doanh thu an toàn thông tin mạng năm 2022 ước đạt hơn 4.850 tỷ đồng
Thứ hai, 19/12/2022, 15:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Doanh thu an toàn thông tin mạng năm 2022 ước đạt 4.853,4 tỷ đồng, tăng trưởng 26,15% so với năm 2021 và tỷ lệ sản phẩm, giải pháp do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đạt 95,5%...

Doanh thu an toàn thông tin mạng năm 2022 ước đạt 4.853,4 tỷ đồng, tăng trưởng 26,15% so với năm 2021. (Ảnh minh họa).

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết doanh thu lĩnh vực an toàn thông tin mạng năm 2022 ước đạt 4.853,4 tỷ đồng, tăng trưởng 26,15% so với năm 2021, đạt kế hoạch đề ra năm 2022. Ngoài ra, tỷ lệ các chủng loại sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin mạng do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất năm 2022 đạt 95,5%, đạt mục tiêu đề ra năm 2022.

Số lượng chứng thư số công cộng đang hoạt động (phân tổ theo tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân) năm 2022 ước đạt 1.854.018 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2021.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng của dịch vụ an toàn thông tin mạng năm 2022 tăng trưởng khá ấn tượng nhưng theo Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn còn tồn tại không ít khó khăn như nguồn nhân lực chuyên trách về an toàn thông tin cấp tỉnh còn thiếu, hầu hết cán bộ phụ trách, kiêm nhiệm về an toàn thông tin chưa được đào tạo chuyên sâu, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc rà soát đánh giá xử lý các sự cố an toàn thông tin. Nguồn nhân lực và trình độ kỹ năng về an toàn thông tin cho công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin còn thiếu và yếu.

Ngoài ra, nhận thức về an toàn thông tin mạng đang còn thấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa ý thức về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, đại đa số người dân còn mơ hồ về vấn đề an toàn thông tin mạng.

Doanh thu và lợi nhuận lĩnh vực an toàn thông tin mạng tăng liên tục trong các năm. (Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông).

Số doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng tăng đều qua các năm. (Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông).

Thêm vào đó, kinh phí đầu tư từ nguồn ngân sách của các bộ, ngành, địa phương còn nhiều hạn chế. Hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức nhà nước còn phân tán, chưa được quản lý và bảo đảm an toàn thông tin đồng bộ, thống nhất theo quy định. Chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, kéo theo các hiểm hoạ, nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng dẫn đến các giải pháp đã được đầu tư trước đây bộc lộ nhiều hạn chế so với các hình thức tấn công mới.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, cần có những giải pháp mang tính chiến lược như đầu tư nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách/kiêm nhiệm về an toàn thông tin đáp ứng chuẩn kỹ năng về an toàn thông tin theo quy định của Thông tư số 17/2021/TT-BTTTT và có chính sách để thu hút, giữ chân nhân lực giỏi về an toàn thông tin.

Trong năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng lên kế hoạch xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Hướng dẫn phát triển Đội ứng cứu sự cố cho một số lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Đồng thời, xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ trưởng thành đội ứng cứu sự cố; Phát triển nền tảng hỗ trợ điều tra số. Song song đó, tổ chức diễn tập thực chiến quốc gia; Chiến dịch Tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin; Chiến dịch làm sạch mã độc không gian mạng 2024; sự kiện Vietnam Security Summit 2023; Chương trình Đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cơ bản.

Đối với kế hoạch trung hạn 2023 – 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề xuất hướng dẫn, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Kiểm tra tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng.

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ chủng loại sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin mạng do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đạt 100%. Tỷ lệ doanh thu sản xuất/nhập khẩu các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt 70%. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp Việt Nam đạt từ 20% - 30%/năm.

Đồng thời, triển khai các Đề án: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng giai đoạn 2021 - 2025; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025; Bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo, lành mạnh trên không gian mạng; Phổ cập dịch vụ an toàn thông tin mạng cơ bản thông qua sử dụng các nền tảng Make in Viet Nam để bảo vệ người dân trên không gian mạng trước các nguy cơ, mối đe dọa về an toàn thông tin và lừa đảo trực tuyến.

Đặc biệt, tạo niềm tin số để người dân, doanh nghiệp và Chính phủ sẵn sàng lên môi trường mạng, tạo thành công cho chuyển đổi số. Dữ liệu và thông tin cá nhân của cơ quan, tổ chức và người dân được bảo đảm an toàn trên không gian mạng; Duy trì và cải thiện thứ hạng quốc gia về Chỉ số An toàn, An ninh mạng toàn cầu (GCI) và đến hết năm 2025, Việt Nam thuộc nhóm 30 nước đứng đầu thế giới và nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN.

Hồng Vinh

Nguồn: vneconomy.vn

Số lượng lượt xem: 5029