Chuyển đổi Chính phủ số tại Viêt Nam Bài học toàn cầu và khuyến nghị chính.
Thứ tư, 16/03/2022, 10:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Tiêu đề tài liệu:
Chuyển đổi Chính phủ số tại Viêt Nam Bài học toàn cầu và khuyến nghị chính.
Mô tả: Báo cáo chính sách này nhằm chỉ ra những lợi ích quan trọng mà Chính phủ số có thể đem lại cho Chính phủ và người dân của quốc gia, đặc biệt là sự cần thiết phải chuyển đổi Chính phủ số tại Việt Nam, đồng thời chỉ ra nhu cầu và cách thức hoạch định chiến lược xác định ưu tiên và lộ trình nhằm đem lại kết quả Chính phủ số và tạo điều kiện để Việt Nam gặt hái được những lợi ích đó.
Tải về: Tải về
Số lượng lượt xem: 72