title

Các tiêu chí đánh giá - Kinh tế số - ver2
Thứ năm, 03/06/2021, 17:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Các tiêu chí đánh giá

Trụ cột Kinh tế số gồm 07 chỉ số chính, 36 chỉ số thành phần và 101 tiêu chí, cụ thể như sau:

Chỉ số Chuyển đổi nhận thức

Gồm 03 chỉ số thành phần với 09 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Tuyên truyền, phổ biến về kinh tế số;
 • Sự quan tâm của người đứng đầu đối với phát triển kinh tế số;
 • Chủ trương, định hướng của Đảng, Chính quyền về phát triển kinh tế số, chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Chỉ số Kiến tạo thể chế

Gồm 04 chỉ số thành phần, với 10 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển kinh tế số, chuyển đổi số cho doanh nghiệp;
 • Tổ chức, nhân sự và mạng lưới doanh nghiệp kinh tế số;
 • Ngân sách cho phát triển kinh tế số;
 • Đánh giá của doanh nghiệp về thể thế, chính sách phát triển kinh tế số.

Chỉ số Hạ tầng và nền tảng số

Gồm 06 chỉ số thành phần, với 19 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Hạ tầng bưu chính;
 • Hạ tầng viễn thông;
 • Hạ tầng Internet;
 • Website/cổng thông tin điện tử doanh nghiệp;
 • Hạ tầng thanh toán số;
 • Hệ thống thông tin hỗ trợ và xác thực điện tử, chữ ký điện tử, chữ ký số.

Chỉ số Thông tin và Dữ liệu số

Gồm 03 chỉ số thành phần, với 12 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Mức độ xây dựng, số hóa các hạng mục dữ liệu;
 • Mức độ khai thác, sử dụng dữ liệu của doanh nghiệp;
 • Mức độ thuận tiện, hiệu quả của dữ liệu do cơ quan nhà nước cung cấp.

Chỉ số Hoạt động Kinh tế số

Gồm 14 chỉ số thành phần, với 34 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Phát triển doanh nghiệp công nghệ số;
 • Thúc đẩy hoạt động kinh doanh số, thương mại điện tử;
 • Đầu tư của doanh nghiệp cho nghiên cứu và phát triển và ICT;
 • Sử dụng công nghệ nền tảng mới;
 • Đóng góp của kinh tế số vào tổng sản phẩm trên địa bàn;
 • Doanh thu trong lĩnh vực ICT;
 • Doanh thu trong lĩnh vực viễn thông, Internet;
 • Doanh thu trong lĩnh vực Thương mại điện tử;
 • Doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh số;
 • Doanh thu trong lĩnh vực kinh tế chia sẻ, mô hình kinh doanh mới;
 • Hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;
 • Hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải và logistics;
 • Hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng;
 • Hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Chỉ số An toàn, an ninh mạng

Gồm 02 chỉ số thành phần, với 06 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Triển khai an toàn, an ninh mạng cho các doanh nghiệp;
 • Khả năng bảo vệ, ứng cứu sự cố, xử lý tấn công mạng của doanh nghiệp.

Chỉ số Đào tạo và phát triển nhân lực Kinh tế số

Gồm 04 chỉ số thành phần, với 11 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Nhân lực công nghệ số và kinh doanh số;
 • Đào tạo kỹ năng về kinh tế số;
 • Đào tạo nhân lực công nghệ số;
 • Đào tạo nhân lực kinh doanh số.
Số lượng lượt xem: 275