title

Bộ TT&TT đưa vào sử dụng Nền tảng học trực tuyến mở với các khóa học về chuyển đổi số
Thứ hai, 01/08/2022, 15:58 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Để giúp các bộ, ngành, địa phương trong triển khai chuyển đổi số, Bộ TT&TT đã đưa vào sử dụng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà với các khoá học về chuyển đổi số dành cho các đối tượng khác nhau, cụ thể là:

1- Khoá học Cơ bản về chuyển đổi số cho mọi người.

2- Khóa học cho Lãnh đạo đơn vị chuyên trách về CNTT của các bộ, ngành, địa phương (Cục CNTT, Trung tâm Tin học, Sở TT&TT).

3- Khoá học cho Lãnh đạo UBND xã phụ trách về chuyển đổi số

4- Khoá học cho Tổ công nghệ số cộng đồng

5- Khoá học chuyên đề về cách tiếp cận nền tảng trong triển khai chuyển đổi số.

Chi tiết tại địa chỉ:   https://onetouch.mic.gov.vn/

Cả 05 khoá học nói trên đều miễn phí. 

Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 4042