title

Ban hành bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp
Thứ ba, 14/12/2021, 20:28 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Gồm 3 chỉ số dành cho 3 loại doanh nghiệp, bộ chỉ số Bộ TT&TT vừa ban hành sẽ là công cụ, thước đo dùng chung cả nước để đánh giá mức độ sẵn sàng, mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Thước đo chuyển đổi số doanh nghiệp dùng chung toàn quốc

Trong phát biểu tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vào ngày 30/11, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban đã cho biết: Để thúc đẩy chuyển đổi số đi nhanh và đi đúng hướng thì một bộ chỉ số đo lường, đánh giá về chuyển đổi số là rất quan trọng. Chúng ta đã ban hành và tiến hành đánh giá, công bố lần đầu về chuyển đổi số chính quyền, bao gồm bộ ngành và địa phương. Tiếp theo sẽ là bộ chỉ số đo lường về kinh tế số và xã hội số do Bộ KH&ĐT chủ trì, sẽ được ban hành trong năm nay. Bộ chỉ số đánh giá về chuyển đổi số doanh nghiệp do Bộ TT&TT chủ trì cũng sẽ được ban hành trong năm nay.

Ngày 13/12, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký Quyết định 1970/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Đề án gồm Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp dùng chung trên toàn quốc (gọi tắt tiếng Việt là “Bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp hay Bộ chỉ số”, tiếng Anh là “Digital Business Indicators”, viết tắt DBI); và các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển khai ứng dụng Bộ chỉ số.

Bộ TT&TT giao Vụ Quản lý Doanh nghiệp chủ trì thực hiện Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. (Ảnh minh họa: saigondautu.com.vn)

Đề án hướng tới mục tiêu ban hành thống nhất Bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp làm công cụ, thước đo đánh giá mức độ sẵn sàng, mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dùng chung trên phạm vi cả nước.

Triển khai áp dụng Bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp để đánh giá rộng rãi các doanh nghiệp trên toàn quốc nhằm mục tiêu kép: Vừa giúp từng doanh nghiệp xác định được mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số để có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, giúp doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, mạnh hơn; Vừa tạo được bức tranh tổng thể về chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp số trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn cũng như toàn quốc phục vụ công tác quản lý và chính sách phát triển.

Đề án cũng nhằm tạo lập được cơ sở dữ liệu chuyển đổi số doanh nghiệp với các thông tin, số liệu xác thực để giúp các cơ quan, đơn vị chức năng đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực, địa phương và quốc gia; đồng thời có thêm công cụ đánh giá hiệu quả triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp mới được ban hành gồm 3 chỉ số, áp dụng được triển khai áp dụng cho 3 loại doanh nghiệp phân theo quy mô: Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn; Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số tập đoàn, tổng công ty.

Đề án cũng nêu rõ, sẽ xây dựng và vận hành Cổng thông tin “Đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp” để phục vụ công tác đánh giá, xác định mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp phương tiện, công cụ để tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của mình; cung cấp cấp thông tin chỉ số và xếp hạng mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp; và hỗ trợ các doanh nghiệp trong các hoạt động chuyển đổi số.

Hình thành và tổ chức hoạt động mạng lưới chuyên gia tư vấn, đánh giá chuyển đổi số doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp chuyển đổi số, tư vấn đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp, tham gia, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp.

6 cấp độ chuyển đổi số của doanh nghiệp

Về cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp, Bộ TT&TT cho biết: Cả 3 chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn và tập đoàn, tổng công ty đều được cấu trúc theo 6 trụ cột gồm: Trải nghiệm số cho khách hàng, chiến lược, hạ tầng và công nghệ số, vận hành, chuyển đổi số số văn hóa doanh nghiệp, dữ liệu và tài sản thông tin. Trong mỗi trụ cột có các chỉ số thành phần, và trong mỗi chỉ số thành phần có các tiêu chí.

Theo Đề án, chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa có tổng số 10 chỉ số thành phần và 6 tiêu chí cụ thể. Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn có tổng số 25 chỉ số thành phần và 139 tiêu chí cụ thể. Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số tập đoàn, tổng công ty được tổng hợp trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các đơn vị thành viên nhân với trọng số thích hợp.

Cũng tại Đề án mới phê duyệt, Bộ TT&TT còn đưa ra mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành 6 cấp độ cụ thể tăng dần từ mức 0 đến mức 5, trong đó mức 0 là chưa chuyển đổi số, mức 1 - Khởi động, mức 2 - Bắt đầu, mức 3 - Hình thành, mức 4 - Nâng cao, mức 5 - Dẫn dắt.

Ở mức cao nhất - mức 5, chuyển đổi số doanh nghiệp đạt mức độ tiệm cận hoàn thiện, doanh nghiệp thực sự trở thành doanh nghiệp số với hầu hết phương thức, mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên và được dẫn dắt bởi nền tảng số và dữ liệu số. Doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt chuyển đổi số, tạo lập hệ sinh thái doanh nghiệp số vệ tinh.

Cùng với việc hướng dẫn cụ thể về thang điểm và phương pháp đánh giá chuyển đổi số cho từng loại doanh nghiệp, Bộ TT&TT còn quy định rõ về việc đánh giá, xác định và công nhận mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp; cũng như các nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp.

Vân Anh

Nguồn: vietnamnet.vn

Số lượng lượt xem: 227