Bài phát biểu tại hội thảo “Dữ liệu số - cơ hội đột phá và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”. Sở tài nguyên và môi trường hội thảo 2 (17.10)
Thứ hai, 16/10/2023, 13:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Tiêu đề tài liệu:
Bài phát biểu tại hội thảo “Dữ liệu số - cơ hội đột phá và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”. Sở tài nguyên và môi trường hội thảo 2 (17.10)
Mô tả:
Nội dung:
Tải về: Tải về
Số lượng lượt xem: 129