title

63/63 địa phương vào cuộc thúc đẩy SME chuyển đổi số bằng nền tảng số
Thứ năm, 24/03/2022, 19:13 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng đã đề nghị 63/63 địa phương vào cuộc thúc đẩy DN vừa và nhỏ (SME) chuyển đổi số (CĐS) trong năm 2022.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng và các DN nền tảng số tham gia chương trình SMEdx 2022

Ngày 24/3/2022, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị đẩy mạnh chương trình hỗ trợ DN nhỏ và vừa CĐS (SMEdx) 2022. Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu của Bộ TT&TT và trực tuyến tại các điểm cầu ở các tỉnh/thành phố.

Theo đó, Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2022 có các chỉ tiêu: thúc đẩy 63/63 tỉnh/thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ SME CĐS; 30 nền tảng số Make in Viet Nam tham gia Chương trình; 150.000 người tiếp cận Chương trình qua Cổng SMEdx.vn; 30.000 DN nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số, giải pháp số để CĐS; 200.000 chủ DN SME nhận được tin nhắn khuyến khích CĐS và giới thiệu Chương trình SMEdx; 15.000 SME được tư vấn đánh giá xác định mức độ CĐS; tổ chức Mạng lưới tư vấn kinh tế số và CĐS DN với 100 chuyên gia và 50 tổ chức.

Nền tảng số là giải pháp đột phá để biến công nghệ số trở thành một dịch vụ 

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng: Nền tảng số là giải pháp đột phá để chúng ta phổ biến công nghệ số trở thành một dịch vụ như dịch vụ điện, nước...

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết chương trình năm 2022 có 7 điểm mới:

Thứ nhất, phấn đấu 63/63 địa phương sẽ cùng vào cuộc triển khai chương trình thúc đẩy SME CĐS trên địa bàn các địa phương; Thứ hai, hình thành mạng lưới tư vấn kinh tế số.

Thứ ba, tổ chức mạng lưới tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp xã để có đầu mối hỗ trợ DN triển khai CĐS. Mạng lưới sẽ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn để cho cán bộ các xã biết được ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chương trình và hình thành lực lượng hỗ trợ tại chỗ để hỗ trợ các SME, hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) từng xã để sử dụng những công cụ hỗ trợ CĐS đơn giản.

Thứ tư là Chương trình có bộ chỉ số đánh giá cấp độ CĐS của DN để có một thước đo, so sánh và từ đó mới có những chia sẻ, kinh nghiệm tốt.

Thứ năm, đa dạng hóa các kênh truyền thông để cung cấp thông tin về Chương trình cho mọi đối tượng. Thứ sáu, Vụ Quản lý DN là đơn vị đầu mối của chương trình.

Thứ bảy, theo Thứ trưởng, Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa, có quy định hỗ trợ cụ thể lên tới 50% cho hoạt động CĐS trong SME.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cho biết các DN nền tảng số, SME CĐS thành công phải dựa trên trên chính đôi chân của mình. "CĐS thành công là DN có doanh thu, lợi nhuận tốt. CĐS không phải là thêm một nhiệm vụ mà là một cách làm mới. Nếu làm hiệu quả thì tự lực cánh sinh là tốt nhất".

Để CĐS thành công, Thứ trưởng cho biết "Nền tảng số là giải pháp đột phá để chúng ta phổ biến công nghệ số trở thành một dịch vụ như dịch vụ điện, nước... và dùng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Và vì thế, công nghệ số trở thành một trong những yếu tố đầu vào cho sản xuất... để SME sử dụng công nghệ số như là sử dụng điện, nước. Khi đó, chúng ta sẽ CĐS thành công. Công nghệ số sẽ trở thành yếu tố đầu vào của sản xuất".

Thứ trưởng hy vọng công nghệ số thấm được vào mọi hoạt động SXKD, vào từng hạt lúa, từng củ khoai của từng hộ SXKD.

Theo đó, Thứ trưởng nhấn mạnh: "CĐS quan trọng nhất là nền tảng số. Việt Nam cũng đã xác định lựa chọn đúng công cụ, đúng nền tảng CĐS".

Tại sao cần đẩy mạnh hỗ trợ CĐS cho SME?

Là đơn vị đầu mối triển khai Chương trình, ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý DN - Bộ TT&TT cho biết khi đại dịch COVID-19 diễn ra, trên 90% SME chịu ảnh hưởng tiêu cực. Các "nỗi đau" của SME do đại dịch như doanh thu SME sụt giảm trên 50%, 24% SME tạm ngừng hoạt động. Số DN thành lập mới giảm 15% tạm ngừng hoạt động. SME không có đầu ra, thị trường truyền thống bị thu hẹp lại do giãn cách, phụ thuộc vào các trung gian, vẫn phải chịu chi phí duy trì hoạt động.

Như vậy, theo ông Đường, "CĐS là chìa khoá giúp các SME giải quyết nỗi đau của mình".

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, theo kế hoạch của Chương trình, Bộ TT&TT sẽ vận hành có hiệu quả các Cổng thông tin: SMEdx, DBI (cổng thông tin đánh giá mức độ CĐS DN); giám sát, đôn đốc hoạt động của các nền tảng số tham gia; đánh giá, bổ sung các nền tảng số chuyên ngành; thí điểm hỗ trợ các SME sử dụng nền tảng số để CĐS; thúc đẩy DN đánh giá mức độ CĐS trên Cổng DBI; tổ chức Mạng lưới tư vấn kinh tế số và CĐS DN; tổ chức các hội thảo CĐS với các địa phương nhằm thúc đấy CĐS địa phương; đẩy mạnh truyền thông: triển khai các hoạt động truyền thông trên báo chí, truyền hình, mạng xã hội, SMS brandname; Phối kết hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ DN CĐS.

Các địa phương được đề nghị phê duyệt và triển khai Kế hoạch hỗ trợ DN nhỏ và vừa CĐS và Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ CĐS DN và hỗ trợ DN CĐS dựa trên Chương trình SMEdx (QĐ 377/QĐ-BTTTT), Đề án DBI (QĐ 1970/QĐ-BTTTT) và các nền tảng số mà Bộ TT&TT đã đánh giá.

Các chỉ tiêu mà các địa phương cần phấn đấu gồm: 30% SME sử dụng nền tảng số SMEdx, 15% DN đánh giá mức độ CĐS trên DBI; hỗ trợ SME về tư vấn, giải pháp, đào tạo CĐS, công nghệ số theo NĐ 80/2021/NĐ-CP; bồi dưỡng, tập huấn, tư vấn về chuyển đổi số cho DN; đôn đốc, hướng dẫn DN tích cực triển khai CĐS, tham gia SMEdx, đánh giá mức độ CĐS trên DBI.

Các địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CĐS DN, SMEdx, DBI; phối hợp với Bộ TT&TT trong việc triển khai Chương trình; thống kê, tổng hợp danh sách các SME trên địa bàn gửi Bộ TT&TT để phối hợp thúc đẩy DN CĐS; tổng hợp số DN sử dụng nền tảng số và đánh giá mức độ CĐS trên địa bàn gửi Bộ TT&TT tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hơn 20 DN nền tảng số ký kết hợp tác với Chương trình để hỗ trợ các SME CĐS

Đối với DN nền tảng số, cần chủ động phối hợp cùng Bộ TT&TT tham gia thực hiện CĐS DN theo Chương trình SMEdx và Đề án DBI, đảm bảo các chỉ tiêu cam kết; hỗ trợ đánh giá mức độ CĐS cho các khách hàng của mình trên Cổng: www.dbi.gov.vn; cử cán bộ đăng ký tham gia Mạng lưới tư vấn CĐS DN của Bộ TT&TT.

Các tổ chức, hội, hiệp hội được đề nghị phối hợp với Bộ TT&TT triển khai Chương trình SMEdx và Đề án DBI; phát động phong trào CĐS trong các DN thành viên; thông tin, hướng dẫn các DN thành viên tham gia đăng ký và thực hiện đánh giá trên Cổng www.dbi.gov.vn; thông tin, hướng dẫn các chuyên gia, đơn vị tư vấn tham gia Mạng lưới tư vấn CĐS DN của Bộ TT&TT…

Năm 2021, Chương trình có 23 nền tảng số Make in Việt Nam của 22 DN tham gia Chương trình; 100.000 người tiếp cận Chương trình qua Cổng Smedx.vn; 16.000 DN SME được trải nghiệm các nền tảng số của Chương trình để CĐS; 170.000 chủ các SME tại 39 địa phương đã nhận được tin nhắn giới thiệu Chương trình SMEdx qua 3 đợt nhắn tin.
Thông điệp về Chương trình và nhận thức về CĐS đã được truyền tải rộng rãi đến các doanh nhân, lãnh đạo DN, giúp thúc đẩy mạnh mẽ SME tham gia Chương trình và sử dụng nền tảng số để CĐS cho DN mình./.

Số lượng lượt xem: 328