title

6 định hướng chuyển đổi số năm 2022
Thứ năm, 07/04/2022, 10:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Với hơn 800 đại biểu tham gia ở 96 điểm cầu trực tuyến cả nước, chương trình nhằm phổ biến định hướng, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 cho lãnh đạo, cán bộ của các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin (CNTT).

Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 cho lãnh đạo, cán bộ của đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, ngành, địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 6.4 theo hình thức trực tuyến.

Đây là hoạt động đầu tiên khởi động cho Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số trong năm 2022, nhằm mang tới thông tin hữu ích và chuyển biến trong nhận thức cũng như trong hành động của người đứng đầu các đơn vị chuyên trách CNTT. Từ đó, thúc đẩy, hỗ trợ và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai chuyển đổi số có những bước đột phá trong năm nay.

Bộ tài liệu Chương trình được xây dựng xung quanh các văn bản hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong năm 2022 do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Trong phần bài giảng của mình, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết: Thủ tướng đã chỉ đạo chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là động lực. Do đó, định hướng xuyên suốt trong năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam, giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp sự tiện lợi cũng như lợi ích của chuyển đổi số.

Lãnh đạo Bộ cũng lưu ý về 6 định hướng cụ thể và 22 nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022. Trong đó, 6 định hướng gồm: Phổ cập sử dụng sàn thương mại điện tử; Phổ cập sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến; Phổ cập sử dụng nền tảng số hỗ trợ tư vấn sức khỏe cá nhân; Phổ cập sử dụng nền tảng số khác phục vụ nhu cầu thiết yếu; Phổ cập sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Phổ cập sử dụng nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nguồn: thanhnien.vn

Số lượng lượt xem: 316