Số: 53/TB-VPCP
Thứ hai, 26/02/2024, 15:59 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 53/TB-VPCP
Người ký Trần Văn Sơn
Loại văn bản Thông báo
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành 15/02/2024
Ngày hiệu lực 15/02/2024
Trích yếu Thông báo số 53/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ bảy ngày 02 tháng 02 năm 2024
Tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 42