Số:411/QĐ-TTg
Thứ năm, 31/03/2022, 22:24 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:411/QĐ-TTg
Người ký Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 31/03/2022
Ngày hiệu lực
Trích yếu Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 111