Số:2118/QĐ-BTTTT
Thứ sáu, 18/11/2022, 22:34 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:2118/QĐ-BTTTT
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền Thông
Ngày ban hành 18/11/2022
Ngày hiệu lực 18/11/2022
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế số và Xã hội số
Tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 112