Số: 04/CT-TTg
Thứ ba, 27/02/2024, 15:57 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 04/CT-TTg
Người ký Phạm Minh Chính
Loại văn bản Chỉ thị
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 11/02/2024
Ngày hiệu lực 11/02/2024
Trích yếu Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo
Tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 65